Tử chiến Phiên Ngưng thành - Hồi 01

Bóng trắng trong Hoàng cung


Tiếp theo bộ Người đẹp Phiên Ngưng thành
----------

Từ lúc Cù Lạc đem quân Hán vượt biên giới vào đóng ở Phiên Ngưng thì Cù thái hậu càng lộng quyền hơn... Ác phụ nắm tất cả quyền sinh sát trong tay, xem thường vua Ai vương và tất cả các quan trong triều nội. Ai vương ngày nay đã mất hết quyền hạn, ngày ngày vâng lệnh mẹ vào triều cho có vị và tất cả lệnh truyền ra đều do Cù thị quyết định!
Cù Lạc và An Quốc Thiếu Quí ngang nhiên ra vào trong cung cấm, trong triều nội, bất kể giờ giấc. Đôi khi còn ngủ luôn trong cung vua như những vương tước lân bang.
Khi Ai vương và Thái hậu lâm triều thì Cù Lạc và An Quốc Thiếu Quí ngồi hai bên tả, hữu như những vị Thừa-tướng. Các lão quan đành làm ngơ trước những chuyện trái tai gai mắt ấy và để mặc Cù thị tự do hành động. Một số người không dám chống lại vì sợ cùng chung số phận với Đề đốc Hoàng Quốc Kính, còn số khác giả dại giả khờ để mưu việc lớn.
Thật ra Cù thị lộng quyền, uy hiếp vua quan, nào phải đâu để chứng tỏ cái quyền uy của mình cốt thỏa lòng tham vọng, mà Thái hậu còn nghĩ xa hơn: “Bà muốn sáp nhập nước Nam vào lãnh thổ nước Tàu”. Đấy là ý riêng của Cù thái hậu và đã được vua Hán bằng lòng mới phái An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc sang Nam để tìm cách giúp đỡ.
Cù thị đã dùng hai cách để dâng nước Nam cho Hán triều khỏi tốn một giọt máu :
Thái hậu mua chuộc các lão quan hèn yếu và uy hiếp những kẻ trung thần, diệt lần hồi vây cánh của họ để không còn ai có thể dòm ngó hành động của mình. Ngày đêm, Thái hậu còn giảng giải cho vua Ai vương những điều lợi hại khi về với Hán triều. Ác phụ không quên kể công đức của vua Hán đối với mình, đối với nước Nam bé nhỏ này.
Cù thị cố làm cho Ai vương luôn luôn nghĩ rằng mình thọ ơn nhà Hán rất nặng và dù sao cũng phải báo đáp công ơn đó.
Cù thị đã thành công một phần lớn! Vua Ai vương đã xiêu lòng và hầu hết các quan triều đều câm nín để mặc cho Thái hậu thi hành thủ đoạn bán đứng nước Nam.
Trong Hoàng cung là thế, còn bên ngoài dân chúng khổ sở trăm bề. Ngày trước chỉ một đội quân của sứ giả An Quốc mà dân chúng còn không chịu nổi, huống chi nay có đến hàng nghìn, hàng vạn người cứ ngày đêm khuấy phá các đường phố, các tiệm buôn bán ở Phiên Ngưng.
Bọn lính Tàu cứ ngang nhiên hống hách như chỗ không người. Chúng cậy vào quyền uy của Cù Lạc mà mặc sức cướp phá, hãm hiếp, dù là giữa ban ngày. Thành Phiên Ngưng không ngày nào vắng chuyện hành hung của chúng! Quân cảnh vệ của nhà vua có đến cũng đành phải làm ngơ! Họ chỉ biết cản ngăn cho có lệ chớ có bao giờ giám đụng đến quân lính Tàu.
Dân lành than oán và họ thấy đó là một cái nhục lớn khi mà hàng ngày quân giặc cứ tự do cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, bắt cóc gái tơ trong các phố! Lòng dân sục sôi niềm uất hận và họ chỉ đợi người cầm đầu là nổi lên chống lại bọn hại dân, hại nước. Họ biết rằng không hành động bây giờ thì mai kia cũng sẽ đến phiên mình, gia đình mình gặp phải tai nạn đó vì quân lính của Cù Lạc càng được triều đình nuông chiều, càng hành động táo tợn hơn.
Nhiều gia đình rời bỏ Phiên Ngưng để về các phủ, huyện nhỏ, các làng mạc hẻo lánh để tránh tai họa! Nhưng họ tránh được nạn này lại gặp nạn khác vì trong một nước mà mầm loạn lạc bắt đầu thì người dân khó ở yên.
Trong khi đó thì Quốc công Lữ Gia và Tiểu Lý Bá đang âm thầm hoạt động để “Phù Kiến Đức, phế Ai vương”. Cả hai vận động được các lão quan trung thần tiếp giúp nên việc lớn có cơ chóng thành. Trong dân chúng bắt đầu có tin ấy loan ra, khiến ai ai cũng đều hăng hái muốn nhúng tay vào! Cù thái hậu, Cù Lạc và An Quốc Thiếu Quí cũng phải để tâm...
Thấy dân chúng càng ngày càng tha thiết đến việc “Phù Kiến Đức” nên An Quốc Thiếu Quí mới thiết lập Ban do thám để tận diệt mầm mống chống báng ấy để dễ bề tính việc sáp nhập nước Nam vào đất Hán!
Đêm nay, Cù thái hậu bí mật cho dời An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc vào cung để bàn việc cơ mật.
Thấy phản ứng của dân chúng trong hoàng thành càng ngày càng mạnh, họ ngang nhiên bàn bạc ngoài đường phố về việc tôn phù Kiến Đức, nên Cù thị rất lo ngại, ngày đêm lo tìm kế hoạch chận đứng dư luận kia.
Ban do thám của An Quốc Thiếu Quí dù cố gắng hoạt động nhưng cũng không thể nào bắt được những kẻ chủ mưu loan tin ghê gớm đó. Có bắt dân chúng tra hỏi, họ cũng đáp bâng quơ và những kẻ loan tin kia như những bóng ma, chập chờn ẩn hiện trong hoàng thành. Bọn chúng càng ngày càng lộng mà ban do thám càng tỏ ra bất lực.
Trước tình thế đó, Thái hậu nghĩ đến phương cách cuối cùng để chận đứng mầm mống dấy loạn. Bà hạ lệnh xử tử những kẻ loan truyền tin đó dù là dân lành cũng vậy!
Ác hậu lại mật triệu người yêu và em trai mình vào hậu cung nghị kế! An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc không hiểu được chuyện chi cấp bách. Nhưng nghe lệnh triệu cũng cấp tốc vào cung.
Sau tuần trà nước, Cù Lạc khẽ hỏi Thái hậu :
- Chị cho dời em vào đây có việc chi?
An Quốc Thiếu Quí cũng liếc nhìn người yêu, với đôi mắt say sưa tình tứ! Nhưng Thái hậu đang bận lo nhiều việc khẩn cấp, nên không nhìn hắn mà chỉ hỏi :
- Tôi muốn biết ta đã có cách gì tiêu diệt mầm mống phản loạn chưa? Ban do thám chắc đã tìm ra ai là kẻ cầm đầu của chúng?
An Quốc Thiếu Quí ngượng ngập nhìn xuống đáp nhỏ :
- Dù chưa bắt được quả tang nhưng ta có thể đoán chúng thuộc về phe của Quốc công Lữ Gia.
Cù thái hậu lắc đầu :
- Đối với Lữ quốc công không thể đoán mò mà trị tội được! Phải có bằng cớ hẳn hòi mới mong hạ được hắn! Từ lâu, thiếp vẫn thường nói Lữ Gia là bậc khai Quốc công thần, dân chúng xem hắn như cha mẹ thì ta không thể bức hiếp hắn được...
Ngừng lại một phút, Cù thị nói :
- Bởi thế thiếp nghĩ đã đến lúc ta phải dùng đến kế hoạch cuối cùng để phá tan âm mưu đó.
An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc điều chăm chú nhìn Thái hậu.
Cù thị nói tiếp giọng rắn rỏi :
- Phải giết ngay Kiến Đức!
An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc đều sửng sốt kêu lên :
- Giết Kiến Đức?
- Phải! Chỉ còn cách đó là an toàn tất cả!
An Quốc Thiếu Quí vội nói :
- Hậu quên rằng Kiến Đức là Hoàng tử ư? Lấy cớ gì để buộc tội mà giết y bây giờ?
Cù thị nhìn An Quốc Thiếu Quí mỉm cười nham hiểm :
- Thế thì ban do thám của chúng ta lập ra để làm gì mà chúng không được triều đình lên án tử Kiến Đức?
An Quốc Thiếu Quí kinh hoảng, không ngờ Cù thái hậu lại táo bạo đến thế!
Giết chết Kiến Đức nào phải chuyện đùa mà trông cậy vào ban do thám! Hiện tại toàn thể dân chúng đang hướng về Kiến Đức, hạ sát thầm lén đi nữa cũng chưa ém nhẹm được nội vụ! Đến giờ phút này, An Quốc Thiếu Quí mới hiểu được tại sao chưa thực hiện được kế hoạch mà bọn người bí mật kia đã loan ầm lên tin “Kiến Đức” sẽ lên ngôi! Chính vì chỗ sợ Kiến Đức bị giết thầm lén mà họ huy động lòng dân làm hậu thuẫn! Giết chết Kiến Đức chẳng hóa ra dại dột làm sôi nổi lòng dân hơn nữa ư?
An Quốc Thiếu Quí khẽ nói :
- Hậu ạ! Giết Kiến Đức ngay bây giờ rất khó khăn, có thể gây ra cuộc bạo động vì dân chúng đều về phe y.
Cù thái hậu cướp lời :
- Chính vì thế mà phải giết y ngay! Hãy theo đúng kế hoạch của thiếp thì lòng dân sẽ không chấn động. Hiện nay Kiến Đức đang coi dân chúng mò châu ở vùng bể Nam Hải. Ta chỉ cần mướn một tay thợ lặn thiệt giỏi là đủ!
An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc đều khiếp phục sự tính toán của Cù thái hậu, nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo âu.! Giết Kiến Đức một cách bí mật như thế liệu có ổn không?
Cả ba ngồi bên nhau bàn bạc mà không ngờ trên nóc cung một bóng trắng đang gỡ ngói nhìn xuống. Bóng trắng nghe xong câu chuyện bàn bạc của ba người thì lẩm bẩm một mình :
- Thực không ngờ. Cù thị lại ác độc đến thế! Ta phải cho chúng một phen vỡ mật mới xong.
Bóng trắng nhẹ nhàng đặt miếng ngói vào chỗ cũ rồi bò lần xuống sát mái cung, nhún mình nhảy vụt qua một tàn cây to lớn trong vườn. Bóng trắng nhẹ nhàng tuột xuống rồi chạy vụt vào bóng tối.
Đêm lặng lờ trôi...
Bỗng từ phía hậu cung, ánh lửa bốc lên sáng rực, khiến bọn quân canh hốt hoảng báo động :
- Lửa cháy Bích Vân cung! Lửa cháy Bích Vân cung!
Quân lính ùn ùn kéo vào Bích Vân cung chữa lửa. Tiếng chân chạy rầm rập bên ngoài và tiếng la hét ầm ĩ khiến Cù thị hoảng kinh hỏi dồn dập :
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc vội chạy ra cửa cung thì thấy lửa đã bốc cao ngọn.
Cả hai vội vàng tuốt kiếm ra phòng bất trắc.
Một tên quân canh hối hả chạy vào tâu :
- Bẩm Thái hậu! Bích Vân cung tự dưng bốc cháy...
Cù thị hốt hoảng chạy ra.
Trong khi đó, bóng trắng bí mật lẩn mình qua những chỗ tối, trở lại gian phòng mà Cù thị, An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc bàn việc cơ mật. Bóng trắng đứng trước cửa phòng nghe ngóng một lúc rồi lẻn vào trong lấy bút mực trên án thảo một bức thơ.
Bóng trắng rút trong mình ra một con dao nhỏ ghim chặt bức thơ xuống bàn rồi chạy ra ngoài leo thoăn thoắt lên ngọn cây! Nằm đợi một lúc, bóng trắng lại chuyền mình qua mái ngói, nằm sát xuống chờ đợi.
Lửa cháy Bích Vân cung đã hạ ngọn, Cù thị cùng người yêu và em trai mình trở lại phòng riêng để tiếp tục bàn mật kế. Nhưng khi mọi người đều an tọa thì Cù thị bỗng kêu rú lên ngã nhào sang cạnh hét :
- Thích khách! Có thích khách! Bắt lấy nó!
An Quốc Thiếu Quí, Cù Lạc đều kinh hoảng tuốt kiếm ra nhìn quanh. Bóng trắng đang thu mình trên mái ngói cũng khiếp sợ tưởng đâu mình đã bị lộ diện.
Nhưng nghe ngóng một lúc không thấy động tịnh gì, Cù Lạc đỡ Thái hậu ngồi lên, nhưng đôi mắt ác phụ vẫn chăm chú nhìn vào án thư, miệng ú ớ nói không ra lời.
An Quốc Thiếu Quí chợt mình thấy lá thơ trên bàn vội bước tới gỡ mũi dao nhỏ.
Thái hậu đã hoàn hồn và nghĩ rằng thích khách đã đi xa lắm rồi. Bà vừa ngồi thẳng lên thì An Quốc Thiếu Quí đã mở thơ ra đọc. Nhưng nhìn qua hàng chữ đầu, Thiếu Quí ngập ngừng. Thái hậu chừng như hiểu được sự ngập ngừng đó, vội nói :
- Chàng cứ đọc.
An Quốc Thiếu Quí cất giọng từ từ :
“Cù thị Từ lâu rồi, nhà người làm bao nhiêu điều tàn bạo, bày ra bao nhiêu kế độc để hãm hại quần thần, giết chết bao người tài giỏi mà vẫn chưa thỏa lòng hiếu sát ư?
Đến nay nhà ngươi lại bày mưu giết chết Thái tử Kiến Đức!
Ta đã tha cho nhà ngươi bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này nhà ngươi không bỏ ý định ngông cuồng đó, ta quyết sẽ trị tội...
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng!”
Dưới bức thư không có chữ ký mà chỉ vẽ một con chim én.
An Quốc Thiếu Quí cho Cù thái hậu xem qua hình con chim én rồi nói :
- Kẻ bí mật đốt Bích Vân cung chỉ cốt lừa bọn ta!
Cù Lạc nói :
- Nếu thế, hắn đã biết rõ mưu định ám hại Kiến Đức! Ta không nên tiến hành việc đó!
Cù thị nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói một lời tay mân mê tờ giấy hồng và nhìn nét chữ trong thơ.
Sự trầm lặng đó làm cho Tướng Cù Lạc và sứ giả An Quốc Thiếu Quí lo ngại. Hai người liếc nhìn nhau, thầm hỏi không hiểu Cù thị đang nghĩ gì?
Bỗng Thái hậu ngẩng lên nhìn hai người rồi hỏi :
- Hai người có biết kẻ viết thư này thuộc vào hạng người nào chăng?
Cù Lạc và An Quốc Thiếu Quí nhìn nhau ngơ ngác.
Thái hậu nói tiếp :
- Đây chắc chắn là một thiếu nữ.
An Quốc Thiếu Quí sửng sốt kêu lên :
- Một thiếu nữ? Sao hiểu biết được?
Cù thị đưa tờ giấy Hoa Tiên lên rồi nói :
- Chàng hãy nhìn nét chữ thật kỹ đi! Hoa tiên còn phảng phất hương thơm ngào ngạt của giai nhân!
Bóng trắng đang nằm ẩn mình trên nóc ngói cũng khiếp đảm vô cùng :
- Ác phụ giỏi thật! Không khéo ta bị bại lộ tông tích mất...
Tuy nhiên, bóng trắng vẫn nằm im cố dò xét phản ứng của Thái hậu đối với bức thơ kia như thế nào? Ác phụ sẽ thay đổi ý định hay vẫn tiếp tục hãm hại Kiến Đức!
An Quốc Thiếu Quí cầm tờ giấy hoa tiên lên và nhận sự xét đoán của Thái hậu là đúng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Như vầy cũng khó bắt được thủ phạm! Ta đành bỏ ý định giết Kiến Đức thôi!
Cù thị quắc mắt nhìn lên hỏi :
- Sao lại bỏ? Ta vì lời hăm dọa bâng quơ của một cô bé vô danh mà thay đổi kế hoạch ư? Không! Phải hành động ngay, xem chúng ngăn cản thế nào.
Cù Lạc và An Quốc Thiếu Quí đều nhìn Cù thị với vẻ lo âu!
Bóng trắng nghe xong câu nói của Cù thái hậu, liền nghĩ :
- “Phải báo tin cho Lữ quốc công mới được. Xem người có thể cứu được Thái tử chăng?”
Hắn đặt viên ngói vào chỗ cũ rồi rời chỗ núp, lần xuống mái hiên, tìm cách vượt khỏi Hoàng cung.
Nào ngờ, sự ra đi hấp tất của bóng trắng rất bất lợi cho Lữ quốc công vì Cù thái hậu chưa nói hết mưu định của mình. Bóng trắng báo tin cho Lữ Gia, thúc giục người cứu thái tử Kiến Đức là đưa người vào cạm bẫy của ác phụ!
Cù thị xảo quyệt vô cùng, dù đã biết kế hoạch của mình bại lộ, song vẫn thi hành để tìm cách bắt cho được những kẻ tôn phù Kiến Đức. Đợi cho An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc qua cơn sửng sốt, ác phụ mới nói rõ ý mình :
- Hai người đừng lo sợ, ta đã dự liệu trước cả rồi. Phải giết Thái tử ngay. Nếu công việc bất thành ít nhất ta cũng bắt được vài tên thuộc phe của hắn.
An Quốc Thiếu Quí hiểu ngay mưu định của Thái hậu, nhưng cũng hỏi :
- Hậu định lập kế bắt bọn phản nghịch ư?
Cù thái hậu liếc nhìn sứ giả với đôi mắt chan chứa yêu đương rồi đáp :
- Chính thế! Ta lợi dụng ngay dịp này, tương kế tựu kế, tóm đầu bọn chúng.
Chàng cứ truyền cho bọn do thám theo đúng kế hoạch vừa bàn lúc nãy ám hại Kiến Đức.
Còn việc khác cứ để thiếp lo liệu.
An Quốc sứ giả chưa kịp thốt ra lời nào thì Cù thái hậu đã quay sang Cù Lạc :
- Em chuẩn bị binh lính của ta sẵn sàng chiếm lấy Phiên Ngưng, nếu lỡ ra cơ mưu bại lộ ta sợ quân lính và dân Nam sẽ dấy loạn ngay. Phải tính trước đừng để trở tay không kịp.
An Quốc Thái Quí và Cù Lạc tuân lệnh đi ngay, không dám chần chờ một phút.
Cù thị bỗng quay vào trong thét gọi :
- Thái giám! Truyền Đô thống Phi Hồng Xà vào hầu ngay, có việc cần...
Trong khi đó, cái bóng trắng bí mật vừa đốt Bích Vân cung, đã thoát khỏi hoàng thành và băng mình vun vút trong đêm về phía dinh thự của Lữ quốc công.
* * * * *
Đêm sắp tàn! Trống trên thành đã điểm sang canh tư lâu lắm rồi, mà Tiểu Lý Bá vẫn còn thức. Chàng ngồi trầm lặng trước án thư, mắt nhìn vào sách mà tâm trí nghĩ vẩn vơ. Ngoài vườn, từng cơn gió nhẹ lay động lá cành càng gây thêm cảnh cô tịch của đêm thâu.
Dinh thự Lữ quốc công vắng vẻ lạ lùng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng mõ cầm canh của toán lính tuần dinh rời rạc, khô khan...
Tiểu Lý Bá bỗng xếp sách lại khẽ thở dài. Ban ngày, trước mặt mọi người, chàng giữ vẻ trầm lặng, không lộ chút lo âu, nhưng đêm đến, một mình trong thư phòng, chàng không giấu được lòng mình. Từ lúc Anh Kiệt về Hạnh Hoa thôn, rồi Hà Minh cũng đưa Lệ Hồng và Hoàng phu nhân về đó đến nay, chàng không hề nhận được tin tức của hai người. Lành dữ thế nào, chàng không được biết!
Gần đây, vì bọn An Quốc Thiếu Quí thiết lập ban do thám vô cùng lợi hại, chàng mới cho công tử Lữ Kỳ về Hạnh Hoa thôn báo tin. Nhưng đã hơn một tháng qua rồi mà Lữ Kỳ cũng không trở lại. Linh tính như báo cho chàng biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra ở Hạnh Hoa thôn.
Tiểu Lý Bá lo ngại vô cùng. Tình thế ở Phiên Ngưng ngày nay đã đến lúc quyết liệt. Lòng dân căm hờn lên tột độ mà bè lũ Cù thái hậu lại đàn áp mãnh liệt hơn. Cuộc nổi dậy của dân chúng và binh lính triều đình chắc chắn sẽ phát khởi vì họ không còn chịu đựng được sự hống hách của quân Tàu. Kế hoạch “Phù Kiến Đức, phế Ai vương” đã làm xong quá nửa, nhưng càng lúc công việc càng gay go hơn vì phải đương đầu từng phút với ban do thám lợi hại của An Quốc Thiếu Quí. Tiểu Lý Bá chỉ lo ngại là Anh Kiệt và các bạn không đến Phiên Ngưng kịp thời, lỡ ra cuộc diện biến chuyển quá mau lẹ, một mình chàng làm sao đương đầu nổi với bè đảng Cù thái hậu!
Trống trên thành đã báo hiệu sang canh năm. Gió bên ngoài vẫn rạt rào qua cành cây kẽ lá. Tiểu Lý Bá toan đứng lên đi nghỉ, bỗng chàng ngửi thấy một mùi hương lạ từ bên ngoài theo gió bay vào. Chàng thầm đoán có người lạ mặt lẻn vào dinh nên ngồi yên, mở sách ra đọc.
Chàng chợt nghe có tiếng động nhẹ trước thềm, êm như chiếc lá rụng. Tiểu Lý Bá thầm đoán là kẻ lạ mặt từ trên mái nhà nhảy xuống đất. Mùi hương thơm càng lúc càng ngào ngạt hơn lên. Tiểu Lý Bá bỗng ngồi thẳng lên, nói vọng ra :
- Xin mời cô nương vào, cho ngu hạ được tiếp kiến.
Tiếng chân dừng lại, một giọng cười trong trẻo phát ra :
- Khá khen tài xét đoán của đại huynh.
Tiểu Lý Bá quay lại nhìn và sửng sốt kêu lên :
- Hồng Yến cô nương! Có điều chi cấp bách mà cô nương đến đây giờ này?
Bóng trắng đã đốt Bích Vân cung và trêu gan Cù thái hậu không ai khác hơn Phi Hồng Yến, con gái của Đô thống Phi Hồng Xà, nàng nữ hiệp tuy mang dòng máu của kẻ phản nước, phản dân mà lúc nào cũng tận tụy giúp đỡ các bậc trung thần nghĩa sĩ chống lại Cù thái hậu. Chính nàng đã giúp Hà Minh đưa gia đình Lệ Hồng ra khỏi Phiên Ngưng giữa lúc bọc giáp sĩ của Cù thị lùng xét gắt gao và cũng chính nàng đã tận lực giúp Tiểu Lý Bá và Lữ quốc công trong việc “Phù Kiến Đức, phế Ai vương”.
Đêm khuya thế này, chợt thấy Phi Hồng Yến xuất hiện, Tiểu Lý Bá biết ngay có chuyện chẳng lành. Phi Hồng Yến bước vào phòng, cúi chào Tiểu Lý Bá rồi nói :
- Thái tử Kiến Đức sắp lâm nguy! Đại huynh cấp báo ngay cho Quốc công đặng rõ.
Tiểu Lý Bá khẽ kêu lên :
- Trời! Câu chuyện thế nào vầy cô nương?
Phi Hồng Yến thuật lại việc trong cung Cù thái hậu đêm nay, rồi nói :
- Đại huynh liệu cứu ngay Thái tử, chứ tình thế này, đến hỏng cả việc lớn.
Tiểu Lý Bá lặng người đi một phút, không thốt một lời nào. Từ lâu rồi chàng chỉ lo sợ có thế, nên mới loan truyền trong dân chúng việc “Phù Kiến Đức, phế Ai vương”.
Dụng ý của chàng là làm cho Cù thị không dám động đến Kiến Đức vì dù sao ác phụ vẫn sợ lòng dân chấn động...
Nhưng Cù thị quá tàn bạo và khinh thường dân Nam nên mới làm liều như vậy.
Ác phụ tin tưởng đội binh của tướng Cù Lạc có thể đàn áp được tất cả các cuộc dấy loạn của dân Nam.
Tiểu Lý Bá lo lắng vô cùng! Bây giờ làm thế nào? Anh Kiệt, Hà Minh, công tử Lữ Kỳ ở Hạnh Hoa thôn chưa về kịp, lấy ai đi giải cứu cho Đông cung Thái tử? Riêng chàng không thể rời khỏi Phiên Ngưng giữa lúc các quan lão chỉ trông cậy vào mình chàng. Một lúc sau, Tiểu Lý Bá khẽ nói với Phi Hồng Yến :
- Thật là nguy ngập. Cô nương thử nghĩ xem ta phải hàng động làm sao bây giờ?
Phi Hồng Yến kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Bá. Nàng không ngờ con người tài giỏi như chàng lại thốt ra câu hỏi đó! Từ bao lâu nay vì phận sự hai người thường gặp nhau, tuy không nói ra, nhưng Phi Hồng Yến rất cảm phục Tiểu Lý Bá, chàng thanh niên điềm đạm, học rộng, tài cao và mưu lược xuất quỷ nhập thần... Chính nàng đã chứng kiến những hành động của Tiểu Lý Bá làm xôn xao triều nội, và khiếp vía bè lũ An Quốc Thiếu Quí. Tại sao hôm nay Tiểu Lý Bá có vẻ lúng túng trước một việc rất thường.
Như đoán được ý nghĩ của Phi Hồng Yến, Tiểu Lý Bá từ từ nói :
- Chúng ta, tuy không cùng phái võ nhưng cùng một ý định phù vua mới, lật đổ vua cũ để đánh đuổi bọn xâm lăng, nên tôi cũng không giấu giếm làm gì!
Ngừng lại một phút, ngước nhìn ngoài trời. Tiểu Lý Bá tiếp :
- Hiện nay, bọn ta đều về cả ở Hạnh Hoa thôn thật là bất lợi. Lòng căm hờn của dân chúng đang sôi sục mà quân Tàu càng ngày càng ác độc hơn. Sớm muộn gì họ cũng tự động nổi dậy chống quân nhà Hán thì tìm đâu ra tướng giỏi để điều khiển cho kịp thời. Quân Tàu rất thiện chiến, tôi chỉ sợ dân ta chết oan mạng mà thôi... Bây giờ đây, Đông cung gặp nạn, biết nhờ ai đảm nhiệm việc giải cứu?
Phi Hồng Yến cũng thấy áy náy trong lòng và nhìn nhận sự lo lắng của Tiểu Lý Bá là đúng. Ai sẽ giải cứu cho Thái tử Kiến Đức ngoài nàng và Tiểu Lý Bá. Tiểu Lý Bá thì khó thể xa Phiên Ngưng được, còn riêng nàng làm sao rời bỏ gia đình liên tiếp nhiều ngày! Cha và anh nàng sẽ nghi ngờ ngay. Nàng nói nhỏ :
- Dù sao, ta cũng phải bảo vệ cho Đông cung thoát nguy trước đã!
Phi Hồng Yến chợt nhìn ra ngoài trời và khi bóng đêm đã tan dần trên các ngọn cây, nàng kinh hãi nói :
- Trời đã sáng, thiếp phải đi thôi! Đại huynh nên nghĩ kỹ và có cần đến thiếp cứ cho Trần Nhi tiểu đồng đến gọi.
Tiểu Lý Bá chưa kịp đáp thì Phi Hồng Yến đã nhảy vụt ra khỏi phòng, lẩn mất trong vườn cây.
Còn lại một mình, Tiểu Lý Bá trầm ngâm suy nghĩ và cố tìm một giải pháp thích ứng. Một lúc sau, bỗng có tiếng động trước cửa phòng, khiến chàng giật mình quay lại.
Một bóng người vụt hiện ra cất tiếng :
- Kính chào tráng sĩ.
Tiểu Lý Bá nhận ra người mới đến liền hỏi :
- Thái giám Hồ-Lý! Có tin tức gì chăng?
Hồ-Lý chính là người tâm phúc của Lữ quốc công đặt trong cung Cù thái hậu.
Chính hắn và công tử Lữ Kỳ đã chứng kiến được lúc Hoàng đề đốc bị hạ ngục. Hồ-Lý vừa nghe tin Cù thái hậu sau Đô thống Phi Hồng Xà thi hành mật kế, nên đến báo tin chẳng lành cho Tiểu Lý Bá.
Thái giám nhìn khắp gian phòng rồi nói :
- Cù thái hậu mật sai Đô thống Phi Hồng Xà đi Nam Hải để giết Thái tử Kiến Đức!
Tiểu Lý Bá lộ vẻ ngạc nhiên :
- Ta đã biết tin ấy rồi nhưng sao lại sai Phi Hồng Xà mà không giao trách nhiệm cho ban do thám của An Quốc Thiếu Quí?
Hồ-Lý ngơ ngác nói :
- Thật tôi không rõ được điều đó. Chính Thái hậu đã truyền tôi gọi Đô thống Phi Hồng Xà kia mà.
Tiểu Lý Bá rất phân vân. Tại sao câu chuyện hệ trọng thế kia mà Cù thị lại giao phó cho Phi Hồng Xà? Dù là tâm phúc của Thái hậu nhưng Đô thống họ Phi làm sao được tin cẩn hơn An Quốc Thiếu Quí và Cù Lạc? Tại sao hai người cùng đem tin tới đây mà lại khác nhau điểm đó?
Tiểu Lý Bá không hề nghi ngờ Phi Hồng Yến vì nàng thiếu nữ kia đã giúp chàng rất nhiều qua bao lần vào sinh ra tử, đương đầu với quân phản nghịch! Chắc chắn cả hai có sơ suất điều gì đây!
Tuy nhiên, Tiểu Lý Bá không hề bộc lộ sự lo nghĩ của mình trên gương mặt và chỉ truyền cho Hồ-Lý về cung, nghe ngóng thêm tin tức.
Hồ-Lý đi rồi thì Tiểu Lý Bá vội sửa soạn, lên hầu Lữ quốc công để thuật rõ mọi việc, xem người có ý kiến gì chăng?
Chàng đi trong khu vườn buổi sáng, sương còn đọng lóng lánh trên cành cây ngọn lá mà không buồn chú ý đến cảnh vật bên mình.
Trên kia lầu, Thu Vân, người cháu gái của Lữ quốc công đã thức và đứng lặng nhìn theo Tiểu Lý Bá, nàng khẽ lẩm bẩm một mình :
- Có chuyện gì mà chàng thức sớm thế kia?
Nàng có ngờ đâu suốt đêm qua, chàng tráng sĩ thôn Cao Đồng không hề chợp mắt.
Ánh nắng đã lên, rực rỡ trong vườn.